Vrachelen Oosterhout

Opdrachtgever:     gemeente Oosterhout
Jaar: 1995 - 2006

Vrachelen is de Vinex-locatie van de gemeente Oosterhout. Ons Bureau heeft in 1995 de structuurvisie Vrachelen opgesteld en vervolgens een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere uitwerking. In vier fasen is gewerkt aan masterplannen, beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen. Ook traden wij op als stedenbouwkundig supervisor. Fase 3 is met een experimenteel interactief proces ontwikkeld.

OOSTERHOUT

1995 - 2006
gemeente Oosterhout

vrachelen

Lees meer »