Centrumplan Gilze
Dorpskernvisie Nuenen
Kanaalzone Helmond
Centrumvisie Dongen
Cultuurkwartier Waalwijk

CENTRUMONTWIKKELINGEN

De aantrekkelijkheid van dorpen en steden hangt nauw samen met de sfeer en ruimtelijke kwaliteit. Ons bureau heeft voor een aantal steden en dorpen centrumvisies ontwikkeld. We maken het met onze plannen mogelijk om stapsgewijs te werken aan een grotere ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van het hart van dorp of stad. Bewoners en ondernemers betrekken we intensief bij het planproces.