Drimmelen dorp
Zoomas
Geertruidenberg kom
Structuurvisies in Brabant

REGIO, STADS- EN DORPSVISIES

Wij werken op regionaal niveau aan structuurvisies voor gemeentes of provincie. Ook zijn we betrokken bij de ontwikkeling van de historische steden en dorpen. Vaak werken we hier interactief met bewoners en belanghebbenden.
Ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s.