Dongeburgh
Vrachelen Oosterhout
F-veld Terheijden
Tuindorp Baarschot Dorst
Prinsenpolder Made

STADS- EN DORPSUITBREIDINGEN

Dorpen en steden blijven zich, hoewel in een rustiger tempo, ontwikkelen. Ons bureau maakt stedenbouwkundige plannen voor nieuwe stads- en dorps-uitbreidingen. We ontwikkelen een sterke ruimtelijke structuur met de specifieke locatie en het landschap als onderlegger. Binnen de hoofdopzet laten we ruimte voor varianten met uiteen-lopende woningdifferentiatie. In veel gevallen stellen we het bestemmingsplan op.