Inge Burg

Na haar jeugd in Brabant te hebben doorgebracht startte Inge in 1989 haar studie Bouwkunde aan de TU te Delft. Vanaf 1995 werkte zij bij verschillende bureaus op het gebied van stedenbouw en landschap.
In 2005 richtte ze haar eigen stedenbouwkundig adviesbureau op in Gorinchem. Na een aantal jaren bracht zij haar praktijk samen met die van Bert Welmers. Vanaf 2011 leidt zij het bureau.

Inge realiseerde meerdere prijswinnende ontwerpen. Momenteel werkt ze vanuit het kantoor in Gorinchem aan projecten in het hele land. Daarbij is ze niet alleen inzetbaar als creatief stedenbouwkundige. Je kan een beroep op haar doen als allround adviseur met een sterke wijze van communiceren. Ze presenteert helder en overtuigend aan gemeentebesturen en weet ook het vertrouwen te winnen van een bewonersgroep.

Naast haar werk als stedenbouwkundige zet Inge zich als vrijwilliger actief in voor Gorinchem, als vicevoorzitter van Stichting Stadsherstel.

Bert Welmers

Bert Welmers is in 1946 geboren in Papendrecht. Hij doorliep zijn middelbare school (HBS B) in Zwolle en ging vervolgens naar de HTS in Utrecht. Hij studeerde aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam af als stedenbouwkundige.

Bert Welmers werkte als stedenbouwkundige bij de provincie Groningen en bij de gemeenten Voorschoten, Alkmaar en Zwolle. In 1993 richtte hij zijn stedenbouwkundig bureau op en deed diverse grote projecten in onder andere Helmond, Oosterhout, Geertruidenberg en Zwolle.

In 2009 voegde hij zijn bureau samen met dat van Inge Burg en in 2011 droeg hij de leiding van het bureau aan haar over. Momenteel werkt hij als senior stedenbouwkundige en organisator van ontwikkelingsprocessen aan diverse projecten door heel Nederland.

Naast zijn werk als stedenbouwkundige is Bert actief als kunstschilder. Hij werkt graag met stadsgezichten, havens en landschappen. U kunt zijn werk bewonderen op www.bertwelmers.nl.

BUREAU INFORMATIE

Welmers Burg Stedenbouw is in 2009 ontstaan door het samenvoegen van de bureaus van Bert Welmers en Inge Burg. Vanuit ons kantoor in de binnenstad van Gorinchem werken wij aan ruimtelijke ontwikkelingen op diverse schaalniveaus, van zeer verschillende aard, zowel in de stad als in het buitengebied. Vaak gaat het om complexe opgaven, waarin wij met onze specifieke aanpak creatieve en gedragen oplossingen weten te bereiken.

Scherpe visie en brede kijk
Wij zijn scherp in onze analyses van volstrekt verschillende situaties en weten met creatieve en vernieuwende visies te komen. Kwaliteit en duurzaamheid zijn kenmerkende begrippen voor onze benadering. We genereren creatieve ideeën over maatschappelijke en financiële haalbaarheid.

Ontwerp en proces
Stedenbouw is meer dan ontwerpen. Het is processen begeleiden en waar nodig sturen. Wij zijn echt gericht op het haalbaar en realiseerbaar maken van onze plannen. Het opzetten van een allereerste gedachte, de communicatie, de kwalitatieve en tegelijkertijd financieel doordachte aanpak zijn kenmerkend voor ons bureau. We weten vertrouwenwekkend te opereren in een proces en hebben een sterke en persoonlijke manier van interactief werken ontwikkeld.

Sterk netwerk
Ons bureau is weliswaar klein, met ons uitstekende netwerk weten we iedere vraag, hoe complex of omvangrijk ook, aan te pakken met de juiste disciplines, op het juiste niveau. Met deze aanpak weten we doelmatig en efficiënt maatwerk aan onze opdrachtgever te leveren.

Uw vraag?
Wij maken structuurvisies, masterplannen en stedenbouwkundige plannen. Tevens stellen wij bestemmingsplannen op en kunt u ons inschakelen als kwaliteitsbewaker of supervisor. Steeds vaker worden wij gevraagd om lastige situaties uit het slop te trekken. Daarbij is niet zozeer onze ontwerpkwaliteit in het geding maar veel meer ons vertrouwenwekkend optreden en onze interactieve werkwijze.

Communicatie en interactief ontwerpen

Communicatie en participatie zijn sleutelbegrippen geworden in het ontwikkelen van visies en plannen. We werken graag met groepen burgers, ondernemers of andere belanghebbenden, met als kenmerk dat we letterlijk samen om de tafel zitten en ook daadwerkelijk samen ontwerpen.

Onze wijze van communiceren houdt niet een inventarisatie in van wensen die bij de bevolking leven, ook niet een onderhandelen tussen een beleidsmatig of vakmatig streven. Communicatie is voor ons een echt en direct samen creatief zijn, samen onderzoeken, samen iets opbouwen vanuit een nul-situatie.

We baseren deze werkwijze op een zelfvertrouwen, dat ons heeft geleerd dat je je vak kunt uitoefenen in een volstrekt open dialoog, waarin je jezelf ook kwetsbaar kunt opstellen.

Wij weten een open interactieve wijze van werken te combineren met een strak geregisseerd en doelmatig proces.
Voorbeelden van projecten waar we zeer interactief met bewoners of ondernemers hebben gewerkt zijn:
  • Dorpskernvisie Nuenen
  • Transformatie bedrijventerrein 'de Oven' te Asperen
  • Dorpsvisie Drimmelen
  • F-veld Terheijden (C.P.O. project)
Inge Burg
Interactief werken
Bert Welmers
Welmers Burg Stedenbouw is in 2009 ontstaan door het
samenvoegen van de bureaus van Bert Welmers en Inge
Burg. Vanuit ons kantoor in de binnenstad van Gorinchem
werken wij aan ruimtelijke ontwikkelingen op diverse schaalniveaus, van zeer verschillende aard, zowel in de stad als in het buitengebied.

Vaak gaat het om complexe opgaven, waarin wij met onze specifieke aanpak creatieve gedragen oplossingen weten te bereiken.

Lees meer »
Bureau Welmers Burg