Prinsenpolder Made

Opdrachtgever:     woningstichting WSG
Jaar: 2008 - 2012

Het landschap aan de westzijde van Made kent een zeer specifieke structuur, die voortkomt uit vroegere ontginningsprincipes van de polders. Dit heeft een kenmerkend patroon van grote landschappelijke, nagenoeg vierkante blokken opgeleverd, gedefinieerd door lintbebouwing. Het stedenbouwkundig plan voor de dorpsuitbreiding speelt in op de kenmerkende landschappelijke structuur.
De karakteristiek van de lintbebouwing wordt gevolgd door langs het bestaande wegenpatroon aanvullende lintbebouwing tot ontwikkeling te brengen. De typerende blokstructuur wordt gevolgd door woonbuurten te creëren als een grote hof. Binnen de grote ruimte van het hof worden, volgens een eigen patroon, bouwblokken gesitueerd.
In totaal bevat het plan circa 200 woningen in uiteenlopende categorieën waaronder ook een substantieel aantal vrije kavels. Ons Bureau treedt op als supervisor en kwaliteitsbewaker voor het totale plan en stelde het bestemmingsplan op.

MADE

2008 - 2012
WSG
Volksbelang

prinsenpolder
Lees meer »