Zoomas

Opdrachtgever:     provincie Zeeland
provincie Noord Brabant
Jaar: 2001

In opdracht van de provincies Noord Brabant en Zeeland en de betrokken gemeentes hebben we een studie verricht naar de Zoomas. Kwaliteiten van het gebied zijn in beeld gebracht. Kansen, mogelijkheden en effecten van (grootschalige) multimodale bedrijventerreinen zijn onderzocht.
We hebben geconstateerd dat het gebied weliswaar zeer kansrijk is voor ontwikkeling, doch dat de absolute noodzaak voor een terminal met multimodaal bedrijventerrein ontbreekt en evenzeer elders in de mainport Antwerpen gevonden kan worden. Gelet op de bijzondere kwaliteiten van het gebied in de overgang van Brabantwal naar Zeeuwse polders hebben we geconstateerd dat ontwikkeling van zowel Auvergnepolder als Kreekrakpolder ongewenst is. Provinciebesturen en gemeentes hebben ons advies overgenomen.
De studie Zoomas is opgesteld in samenwerking met landschapsadviesbureau Nieuwland.

ZOOMAS

2001
provincie Zeeland en
provincie Noord Brabant

gebiedsvisie
Lees meer »