Zwolle Holtenbroek

Opdrachtgever:     Gemeente Zwolle
Jaar: 2004 - 2012

Holtenbroek is dé grote naoorlogse woonwijk van Zwolle, in de jaren '50 en '60 ontwikkeld vanuit de idealen van die tijd. Een halve eeuw later ontstonden er grote maatschappelijke en ruimtelijke problemen, hetgeen leidde tot de keuze belangrijke delen van de wijk te herontwikkelen.
Deze herontwikkeling impliceert de sloop van grote delen van de wijk, de bouw van circa 1000 nieuwe woningen, de samenvoeging van kleine centra tot één centraal wijkcentrum en de ontwikkeling van een grote mbo-school met circa 1500 leerlingen.
Wij begeleiden deze ontwikkeling als supervisor, met de opdracht de samenhang tussen de diversiteit aan projecten van meerdere ontwikkelende partijen en ontwerpers te bevorderen en de ruimtelijke kwaliteit zo sterk mogelijk te maken.

ZWOLLE

2004 - 2012
gemeente Zwolle

Holtenbroek
Lees meer »