Providentia

Opdrachtgever:   Stichting Kempenhaeghe
gemeente Heeze – Leende
Jaar: 2006 - 2012

Providentia is een woonvoorziening voor epilepsiepatiënten. Conform het landelijk beleid gaan de patiënten steeds meer in kleinschalige voorzieningen in het dorp wonen. Gevolg is dat een groep ernstige patiënten eenzaam achterblijft en dat het fraaie klooster en het bijbehorende terrein van 75 hectare hun functie verliezen en in verval dreigen te raken.
Er is een plan ontwikkeld dat een omgekeerde integratie voorstaat. Nieuwe mensen, nieuwe doelgroepen komen op Providentia wonen en heffen daarmee het isolement van de achterblijvende patiënten op en geven een respectvolle functie aan het kloostercomplex met landgoed. Het ruimtelijk concept gaat met veel respect om met de landschappelijke kwaliteiten van de locatie.
Het plan is ontwikkeld in afwijking van het provinciaal streekplan en gemeentelijke plannen; niettemin is het plan, vanwege het bijzondere maatschappelijke doel en vanwege de zorgvuldige landschappelijke inpassing omarmd door zowel gemeente als provincie.

STERKSEL

2006 - 2012
Kempenhaeghe
gemeente Heeze-Leende

Providentia
Lees meer »