Dongeburgh

Opdrachtgever:     gemeente Geertruidenberg
Jaar: 2002 - 2012

De oevers van de Donge worden getransformeerd van bedrijfsterreinen naar woongebieden. Met de nieuwe ontwikkeling wordt een sterke oriëntatie van de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer voorgestaan, daar waar de kernen eerder ‘met hun rug naar elkaar stonden’. De bouw van een langzaam verkeersbrug, naar een ontwerp van ons bureau, draagt hier mede aan bij.
De ca. 950 woningen zijn in specifieke, stedelijke 'bastions' ondergebracht, passend bij het silhouet van de stad (beschermd stads- en dorpsgezicht). Het plan draagt bij aan de ambitie om meer ruimte aan de rivier te geven, aan ecologische verbindingszones langs de rivier en biedt ruimte aan de geplande dijkverzwaring.
Ons bureau ontwikkelde de visie en werkte deze uit in stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan. Tevens voeren wij supervisie over de deelplannen.
Het project is een samenwerkingsproject van de gemeente Geertruidenberg, BAM Vastgoed, woningstichting WSG, Rabo Vastgoed en Van Hemert. Het project wordt door de provincie Noord Brabant ondersteund, onder meer met toekenning van het bijzonder contingent op basis van het provinciale experiment ‘bouwen binnen strakke contouren’.

GEERTRUIDENBERG

2002 - 2012
gemeente Geertruidenberg

Dongeburgh
Lees meer »