Tuindorp Baarschot Dorst

Opdrachtgever:     woningstichting WSG
Jaar: 2009 - 2012

Voor Dorst is een dorpsuitbreiding ontwikkeld, geheel in aansluiting op het dorpse en kleinschalige karakter van de kern. Vanaf het oude lint wordt een wegenpatroon overeenkomstig de oude verkavelingsrichting ontwikkeld, met dwars daarop groene straatjes en groene pleintjes. Specifiek in het plan is de begrenzing aan de noordzijde. Ter wille van de veiligheid en ter wille van geluidreductie wordt hier een geluidwal gerealiseerd. Het plan omvat circa 125 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen. Centraal in het plan is een plek bestemd voor een bijzondere doelgroep (begeleid wonen). Wij ontwikkelden het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitplan, het inrichtingsplan en het bestemmingsplan. Daarnaast treden we op als stedenbouwkundig supervisor.

DORST

2009 - 2012
WSG

tuindorp Baarschot

Lees meer »