F-veld Terheijden

Opdrachtgever:     Starterscollectief Jong Dynamisch Drimmelen
Woningstichting Volksbelang Made
Jaar: 2009

In opdracht van het starterscollectief 'Jong Dynamisch Drimmelen' heeft ons bureau gewerkt aan een plan voor 30 starterswoningen. Samen met de toekomstige bewoners hebben we het stedenbouwkundig plan opgesteld.
De hoofdopzet hebben we bepaald met een visieschets, daarbinnen waren nog vele verkavelingsvarianten mogelijk. Die hebben we in beeld gebracht door te schetsen maar ook door de bewoners zelf actief aan het werk te zetten met modellen.
Het resultaat van de studie en het interactief werken met de toekomstige bewoners leverde een sterke ruimtelijke structuur op, gebruik makend en voortbordurend op de al aanwezige landschappelijke kwaliteiten.
Het plan is inmiddels gerealiseerd.

TERHEIJDEN

2009
Volksbelang

F-veld
Lees meer »