Structuurvisies in Brabant

Opdrachtgever:     Gemeenten in West Brabant
Jaar: 1996 - 2003

In het midden van de jaren ’90 ontwikkelde de provincie Noord Brabant een nieuw type beleidsinstrument, de structuurvisie plus, waarin met gebruik van de ‘lagen benadering’ kwalitatieve en duurzame aspecten leidend werden voor de ruimtelijke ontwikkeling van gemeenten of regio’s.

Structuurvisie plus Moerdijk
Ons bureau stelde de structuurvisie plus voor de gemeente Moerdijk op. Deze gemeente was toen net samengevoegd uit 4 gemeenten. In deze gemeente speelde naast de landelijke en dorpse vraagstukken, de problematiek van de uitbreiding van het bedrijven terrein Moerdijk. De visie werd opgesteld in nauwe samenwerking met landschapsbureau Nieuwland Advies.

Structuurvisie plus Alphen Chaam
Ons bureau stelde in samenwerking met Nieuwland Advies de structuurvisie plus op van de gemeente Alphen Chaam. Naast de ontwikkeling van het landelijk gebied waren in deze visie vooral de dorpsontwikkeling van Alphen, Chaam en Galder aan de orde.

Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena
In opdracht van drie gemeenten en het waterschap stelden wij in samenwerking met Nieuwland Advies een structuurvisie plus op, die antwoord gaf op de ruimtelijke ontwikkeling van de kernen in het gebied, ruimte voor de rivier bood en ruimte voor een regionaal bedrijventerrein creëerde.

Structuurvisie Etten Leur
De omlegging van de A58 langs de zuidzijde van Etten leur bood nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de gehele gemeente. Ons bureau ontwikkelde in samenwerking met RDH uit Goes een structuurvisie plus met oplossingen voor de stedelijke ontwikkeling, de verkeersstructuur en het landelijk gebied.

BRABANT

1996 - 2003
gemeenten in Brabant

diverse structuurvisies

Lees meer »