Dorpsvisie Drimmelen

Opdrachtgever:     gemeente Drimmelen
Jaar: 2010 - 2011

In opdracht van de gemeente Drimmelen, waar Drimmelen Dorp onderdeel van uitmaakt, hebben we een toekomstvisie op het historische dorp Drimmelen en de aangrenzende Oude Haven ontwikkeld. De toekomstvisie hebben we interactief met dorpsbewoners ontwikkeld.
De visie gaat uit van de historische structuur en specifieke kenmerken van dorp en haven en voegt daar, op bescheiden schaal, onderdelen aan toe om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.

DRIMMELEN

2010 - 2011
gemeente Drimmelen

dorpsvisie

Lees meer »