Molendijk Lage Zwaluwe

Opdrachtgever:     particulier
Jaar: 2011 - 2012

In het kleine buurtschap 'Gaete', gelegen nabij Lage Zwaluwe, is een loonwerkersbedrijf gevestigd aan het dorpslint. De eigenaar van het bedrijf, woonachtig in de bijbehorende bedrijfswoning, overweegt bedrijfsbeëindiging.
Voor deze particulier hebben wij een ontwikkelingsvisie opgesteld. We hebben voorstellen gedaan om de bedrijfsbebouwing te slopen en op kleine schaal, passend in de sfeer van het buurtschap, woningen toe te voegen aan het lint. Tevens hebben we voorgesteld de bestaande bedrijfswoning te vervangen door een statiger woning, gericht op het 'knooppunt' in het dorpslint en de relatie met het landschap te versterken door bomenrijen en houtwallen toe te voegen.

Met de voorstellen hebben we de gemeente Drimmelen weten te overtuigen van de grote sprong die we maken op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.
De eigenaar heeft met onze studie een helder afwegingskader gekregen en kan met de opbrengsten uit de kleinschalige ontwikkeling serieus overwegen het bedrijf te beëindigen.

LAGE ZWALUWE

2011 - 2012
particulier

Molendijk
Lees meer »