de Zwaaikom Oosterhout

Opdrachtgever:     gemeente Oosterhout
Jaar: 1999 - 2000

De Zwaaikom is een strategisch gelegen gebied tussen de stad Oosterhout en de Vinex-locatie Vrachelen. De huidige bestemming (betonindustrie) en diverse milieubelemmeringen blokkeerden de ontwikkeling van het gebied. Het experiment van VROM ‘Stad en milieu’ biedt perspectief op een nieuwe relatie tussen ruimtelijke ordening en milieu. Het door ons bureau ontwikkelde plan biedt een wervend en nieuw woonmilieu met circa 800 woningen, verbindt stadsdelen en lost tegelijkertijd de milieubelemmeringen op.

OOSTERHOUT

1999 - 2000
gemeente Oosterhout

de Zwaaikom
Lees meer »