Transformatie bedrijventerrein de Oven, Asperen

Opdrachtgever:     gemeente Lingewaal
Jaar: 2011 - 2012

Het bedrijventerrein de Oven ligt erg vervelend achter het mooie stadje Asperen aan de Linge. Het terrein is voor de bedrijven slecht ontsloten en ligt er verwaarloosd bij.
Ons bureau ontwikkelt in opdracht van de gemeente een visie voor het gebied, gericht op een geleidelijke transformatie. Kenmerkend voor de aanpak is de interactieve werkwijze, samen met de ondernemers van het terrein.
Aan de orde zijn onder andere: de milieuproblematiek, de verplaatsingsproblematiek van bedrijven, de complexe eigendomssituatie en de bergingscapaciteit voor de rivier. De ontwikkelde visie is gericht op een hoge ruimtelijke kwaliteit en speelt strategisch in op de complexe vraagstukken die aan de orde zijn.

ASPEREN

2011 - 2012
gemeente Lingewaaal

de Oven
Lees meer »