Annawijk

Opdrachtgever:     woCom
Jaar: 2009 - 2010

De Annawijk is een prachtig voorbeeld van een na-oorlogse arbeiderswijk. In de jaren '50 lokte de textielfabriek Hatéma arbeiders met de bouw van nieuwe woningen aan de zuidzijde van het spoor. De stad breidde zich vooral uit aan de andere zijde van het spoor waardoor de Annawijk een wat geïsoleerde ligging had en nog steeds heeft.
Nieuwe stedelijke ontwikkelingen in de directe omgeving (verkeersstructuurplan, spoortunnel en woningbouwplan 'Suytkade') bieden kansen om de geïsoleerde ligging van de Annawijk aan te pakken.
In workshopverband heeft ons bureau met medewerkers van woCom en sleutelfiguren uit de wijk gewerkt aan een toekomstperspectief voor de Annawijk. We hebben een reeks uiteenlopende voorstellen ontwikkeld: van kleine ingrepen met vooral sociaal-maatschappelijke impact (social design), kleinschalige ruimtelijke toevoegingen tot en met meer vergaande aanpassingen van de ruimtelijke structuur.
Het resultaat is een concreet plan voor de korte, middellange en lange termijn waarmee de woningcorporatie en de gemeente zowel ruimtelijk-stedenbouwkundige als sociaal-maatschappelijke verbeteringen in de wijk kunnen aanbrengen.
De wijkvisie hebben we opgesteld in nauwe samenwerking met Via Verheijen en Boag Zuid-Oost bv.

HELMOND

2009 - 2010
woCom

Annawijk
Lees meer »