Kanaalzone Helmond

Opdrachtgever:     gemeente Helmond
Jaar: 1996 - 2001

De omlegging van het kanaal om Helmond heen, impliceerde enerzijds de opheffing van een ernstige barrière in het functioneren van het centrum van Helmond en anderzijds de mogelijkheid om oude bedrijventerreinen te transformeren met eigentijdse stedelijke functies.
De gemeente is voortvarend aan de slag gegaan met het opwaarderen van het centrum, het herinrichten van de kanaalzone en de ontwikkeling van woonlocaties aan het kanaal.
Bert Welmers heeft een belangrijke bijdrage geleverd als ontwerper van het inrichtingsplan voor de kanaalzone en als stedenbouwkundige en supervisor voor de transformatie van de voormalige Begeman locatie tot de stedelijke locatie Boscotondo, met diverse voorzieningen en een zeer specifiek vorm gegeven woningbouwproject.

HELMOND

1996 - 2001
gemeente Helmond

kanaalzone

Lees meer »