Dorpskernvisie Nuenen

Opdrachtgever:     gemeente Nuenen
woningstichting Helpt Elkander
Jaar: 2010 - 2012

Samen met dorpsbewoners en ondernemers hebben wij intensief gewerkt aan het opstellen van een toekomstvisie voor het centrum van Nuenen. De visie is gebaseerd op het reeds aanwezige kwaliteiten in de dorpskern, versterkt deze waar mogelijk en voegt nieuwe elementen toe. De visie is omarmd door veel Nuenenaren en is eind 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.
Momenteel werken we aan een verdere uitwerking van onderdelen uit de visie waaronder de woningbouwontwikkelingen in de Kloostertuin en een nieuwe supermarkt, gecombineerd met kleinschalige winkels en woningen aan de Parkstraat. We treden namens de gemeente Nuenen op als stedenbouwkundig supervisor.

NUENEN

2010 - 2011
Helpt Elkander

dorpskernvisie

Lees meer »