Centrumvisie Dongen

Opdrachtgever:     gemeente Nuenen
woningstichting Helpt Elkander
Jaar: 2010 - 2012

In een aantal interactieve workshops met plaatselijke architecten en cultuurhistorici hebben we aan een visie op het centrum van Dongen. Daarbij is ‘de Hoge Ham’, de oorspronkelijke ontginningsas en het belangrijkste lint, als ruggengraat van het dorp benoemd. Nieuwe ontwikkelingen, waaronder het nieuwe dorpsplein, zijn in de visie gekoppeld aan die ruggengraat.
Belangrijk onderdeel van het centrum is het Multi Functioneel Centrum (MFC). In 2010 heeft ons bureau in opdracht van Vieya een locatieonderzoek uitgevoerd voor een nieuw MFC. We verwachten het MFC een meer centrale positie in het centrum van Dongen te kunnen geven, waarbij een sterkere relatie met overige centrumfuncties (winkels, horeca, parkeren) kan ontstaan.

DONGEN

2009 - 2011
Vieya

centrumvisie

Lees meer »