Centrumplan Gilze

Opdrachtgever:     Gemeente Gilze en Rijen
Jaar: 2013 - 2016

Voor de kern Gilze ontwikkelen wij centraal in het dorp een centrumplan waarin nieuwe winkels, woningen en maatschappelijke voorzieningen een plek krijgen. Het plangebied is verdeeld in een parkdeel, met ongeveer 150 woningen in een groene setting, en een centrumdeel waarin centrumfuncties als een supermarkt, dagwinkels en horeca in combinatie met woningen zijn voorzien.
Het plan zal in stappen worden gerealiseerd en een enorme kwaliteitsimpuls aan de kern van Gilze geven.

Ons bureau is zeer intensief betrokken bij alle ontwikkelingen. Wij stelden het stedenbouwkundig plan op en tevens de beeldkwaliteitplannen, het inrichtingsplan voor het parkdeel en het bestemmingsplan voor het centrumdeel. Ook maakt ons bureau deel uit van de kwaliteitscommissie.
Wij werken nauw samen met bewoners van Gilze aan de plannen via klankbordgroepen en bewonersavonden.

Gilze

2013 - 2016
Gemeente Gilze en Rijen

Centrumplan

Lees meer »