ACTUEEL

Het centrumplan Gilze krijgt vorm! In het parkdeel zijn de eerste woningen in aanbouw. CPO-groepen werken hard aan de uitwerking van hun plannen.
Een goede ruimtelijke invulling van de braakliggende terreinen van het centrumdeel aan de Nieuwstraat en de Lange Wagenstraat te Gilze komt ook weer een stap dichterbij. Binnenkort zal het door ons opgestelde ontwerp bestemmingsplan worden gepubliceerd.

NIEUWE INITIATIEVEN

Wij merken dat we steeds vaker benaderd worden door particulieren die een eigen ontwikkeling op gang willen brengen, daar waar gemeentes, ontwikkelaars en woningcorporaties steeds voorzichtiger worden met het ontwikkelen van nieuwe plannen. We werken bijvoorbeeld voor twee agrariërs die hun bedrijf willen beëindigen en een kleinschalige woonontwikkeling tot stand willen brengen. En voor een eigenaar van een tankstation die bedrijfsbeëindiging overweegt en een transformatie van zijn perceel naar wonen in gang wil zetten.
Ons bureau is sterk in het in het in beeld brengen van zo’n ontwikkeling en hierover overleg met de gemeente aan te gaan. Het inzichtelijk maken van mogelijkheden door reeksen van varianten te schetsen draagt zeer bij aan de communicatie over die kansen.
Na overeenstemming over de ruimtelijke opzet stellen wij de ruimtelijke onderbouwing of het bestemmingsplan op.
Regio-, stads- en dorpsvisies
Bureau
Contact

Actueel

Het centrumplan Gilze krijgt vorm! In het parkdeel zijn de eerste woningen in aanbouw. CPO-groepen werken hard aan de uitwerking van hun plannen.
Lees meer »
Centrumontwikkeling
Herstructurering
Bijzondere projecten
Openbare ruimte
stads- en dorpsuitbreiding

Nieuwe initiatieven

Wij merken dat we steeds vaker benaderd worden door particulieren die een eigen ontwikkeling op gang willen brengen
Lees meer »